Leestijd: 6 minuten

De besloten vennootschap, vaak afgekort tot bv, is een populaire rechtsvorm voor ondernemingen in Nederland. Deze populariteit is niet zonder reden; de bv biedt namelijk een unieke combinatie van flexibiliteit, bescherming en professionaliteit. Maar wat maakt een bv nu echt anders dan andere rechtsvormen, en waarom zou je als ondernemer voor een bv kiezen? In dit artikel duiken we diep in de wereld van de besloten vennootschap. We verkennen de kenmerken, de oprichting, de aansprakelijkheid, en nog veel meer om een duidelijk beeld te geven van wat een bv inhoudt.

 

Alles over de besloten vennootschap (bv)

Door dit artikel te lezen, leert de lezer:
– De kenmerken van een bv en hoe het zich onderscheidt van andere rechtsvormen.
– Hoe een bv wordt opgericht, inclusief de vereisten en stappen.
– Over de aansprakelijkheid in een bv en de verplichtingen en belastingen die ermee gepaard gaan.


Brand New DayBrand New Day Services

Brand New Day: Uw Pad naar Een Zorgeloos Pensioen

Bewustwording, Educatie en Tools voor uw pensioenopbouw.

Financiële Onafhankelijkheid & Comfort

Sluit U Aan: Begin Met Bouwen Aan Uw Toekomst.

Ontdek Meer bij Brand New Day ➜

Wat is een besloten vennootschap (bv)?

 

Een besloten vennootschap is een rechtsvorm waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Dit onderscheidt de bv van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv), waarbij de aandelen vrij verhandelbaar zijn. De ‘beslotenheid’ van een bv verwijst dus naar het gesloten karakter van de aandeelhouderskring. Een bv is een rechtspersoon, wat betekent dat de onderneming zelfstandig drager is van rechten en plichten. Dit maakt het mogelijk voor de bv om, bijvoorbeeld, eigendommen te bezitten, contracten af te sluiten, en te procederen.

 

Kenmerken van een bv

 

Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van een bv is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders. In principe zijn de aandeelhouders alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in de onderneming hebben geïnvesteerd. Dit staat in schril contrast met een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof), waar de eigenaren onbeperkt aansprakelijk zijn met hun privévermogen. Verder biedt de bv structuur en duidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de aandeelhouders en het bestuur, wat bijdraagt aan een professionele uitstraling naar buiten toe.

 

Oprichting van een bv

 

De oprichting van een bv is een formeel proces dat begint met het opstellen van de statuten. Deze statuten worden bij een notaris vastgelegd in een oprichtingsakte. Sinds de introductie van de flex-bv in 2012 zijn de eisen voor het oprichten van een bv aanzienlijk versoepeld. Zo is er geen minimumkapitaal meer vereist, waardoor de drempel om een bv te starten aanzienlijk lager is geworden. Dit heeft de toegankelijkheid van de bv als rechtsvorm aanzienlijk vergroot.

 

Voordelen van een bv: Het verhaal van Jeroen

 

Als startend ondernemer was Jeroen op zoek naar de juiste rechtsvorm voor zijn bedrijf. Hij overwoog een eenmanszaak, maar na het advies van een belastingadviseur koos hij voor een besloten vennootschap (bv). Door de beperkte aansprakelijkheid van een bv voelde Jeroen zich zekerder bij het aangaan van zakelijke verplichtingen. Hij kon zijn persoonlijke vermogen scheiden van het bedrijfsvermogen, wat hem gemoedsrust gaf bij het nemen van zakelijke risico’s. Dit aspect van aansprakelijkheid was doorslaggevend voor Jeroen, en hij is blij met zijn keuze voor een bv.

 

Aansprakelijkheid in een bv

 

Zoals eerder genoemd, genieten de aandeelhouders van een bv beperkte aansprakelijkheid. Dit houdt in dat zij in principe niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de bv. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. In gevallen van wanbestuur kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit onderstreept het belang van goed en verantwoordelijk bestuur binnen een bv.

 

Rechtsvormen die lijken op een bv

 

Er zijn verschillende rechtsvormen die op een bv lijken, maar elk met hun eigen kenmerken en nuances. Zo is er de naamloze vennootschap (nv), die vooral wordt gebruikt door grote, beursgenoteerde ondernemingen. Een andere rechtsvorm is de commanditaire vennootschap (cv), een vennootschap met zowel beherende als stille vennoten, waarbij alleen de beherende vennoten aansprakelijk zijn met hun privévermogen.

 

Verplichtingen van een bv

 

Een bv heeft te maken met verschillende verplichtingen, waaronder de jaarlijkse publicatieplicht van de jaarrekening. Ook zijn bv’s verplicht om belastingaangifte te doen en, afhankelijk van de omvang, een accountantsverklaring bij de jaarrekening te voegen. Deze verplichtingen zorgen voor transparantie en betrouwbaarheid richting stakeholders, maar vereisen ook een gestructureerde administratie.

 

Wijzigingen in de bv

 

De wetgeving rondom bv’s is dynamisch en kan veranderen. Zo heeft de invoering van de flex-bv wetgeving in 2012 het gemakkelijker gemaakt om een bv op te richten en te beheren. Het is belangrijk voor ondernemers en bestuurders om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen, om zo hun bv optimaal te kunnen besturen.

 

Einde van een bv

 

Een bv kan op verschillende manieren eindigen, bijvoorbeeld door ontbinding of faillissement. Bij een ontbinding wordt de bv ‘geliquideerd’, wat inhoudt dat de activa worden verkocht en de opbrengsten worden gebruikt om schulden te betalen. Eventuele resterende middelen worden verdeeld onder de aandeelhouders.

 

Belastingen voor de bv

 

De bv is onderworpen aan vennootschapsbelasting over haar winst. Daarnaast kunnen dividenden die aan aandeelhouders worden uitgekeerd, onderhevig zijn aan dividendbelasting. De belastingregels voor bv’s zijn complex en het is raadzaam voor ondernemers om zich goed te laten adviseren om zo fiscale efficiëntie te bereiken.

 

Aandachtspunten bij een bv

 

Bij het overwegen van een bv als rechtsvorm, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de voordelen, maar ook naar de verplichtingen en verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan. Een goede voorbereiding en advisering zijn cruciaal voor het succesvol oprichten en beheren van een bv.

 

Insider Tip: “Zorg ervoor dat je een duidelijk overzicht hebt van je bedrijfsplan en financiën voordat je een bv opricht. Het kan ook waardevol zijn om je te laten adviseren door een expert op het gebied van bedrijfsstructurering en fiscaliteit.”

 

Voor meer diepgaande financiële inzichten, nodigen we je uit om je in te schrijven via deze link. Door je gegevens in te voeren, krijg je toegang tot waardevolle informatie die je kan helpen bij het navigeren door de complexiteit van ondernemerschap en investeringen.

 

Het kiezen voor een bv als rechtsvorm is een belangrijke beslissing die veel voordelen kan bieden, maar het vereist ook een zorgvuldige overweging en planning. Met de juiste kennis en voorbereiding kan een bv een krachtig instrument zijn voor ondernemers die hun bedrijf naar een hoger niveau willen tillen.

 

Veelgestelde vragen over de BV-rechtsvorm in de zakelijke sector

 

Wat is een BV rechtsvorm?

 

Een BV is een besloten vennootschap, een juridische entiteit met aandeelhouders.

 

Wie kan een BV rechtsvorm oprichten?

 

Een BV kan worden opgericht door één of meerdere personen of rechtspersonen.

 

Hoe richt ik een BV rechtsvorm op?

 

Om een BV op te richten, moet je een notariële akte opstellen en een minimumkapitaal storten.

 

Wat als ik geen groot startkapitaal heb?

 

Het minimumkapitaal voor een BV is 0,01, dus zelfs een klein bedrag is voldoende.

 

Wat zijn de voordelen van een BV?

 

Een BV biedt beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren en fiscale voordelen.

 

Hoe verschilt een BV van andere rechtsvormen?

 

Een BV heeft aparte juridische en fiscale verantwoordelijkheid van de eigenaren.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”: “Question”, “name”: “Wat is een BV rechtsvorm?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een BV is een besloten vennootschap, een juridische entiteit met aandeelhouders.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wie kan een BV rechtsvorm oprichten?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een BV kan worden opgericht door \u00e9\u00e9n of meerdere personen of rechtspersonen.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Hoe richt ik een BV rechtsvorm op?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Om een BV op te richten, moet je een notari\u00eble akte opstellen en een minimumkapitaal storten.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat als ik geen groot startkapitaal heb?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Het minimumkapitaal voor een BV is \u20ac0,01, dus zelfs een klein bedrag is voldoende.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat zijn de voordelen van een BV?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een BV biedt beperkte aansprakelijkheid voor de eigenaren en fiscale voordelen.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Hoe verschilt een BV van andere rechtsvormen?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een BV heeft aparte juridische en fiscale verantwoordelijkheid van de eigenaren.”}}]}


 

Lily Adams is a corporate lawyer with over 15 years of experience in advising businesses on legal structures and compliance. She holds a Master of Laws (LLM) from Leiden University and has worked with numerous startups and established companies to establish and manage besloten vennootschaps (bvs). Her expertise in this field is widely recognized, and she has been a speaker at conferences on corporate law and taxation.

In her research, Lily Adams has closely examined the impact of bv structures on business taxation, drawing from studies such as “The Taxation of Corporations and Shareholders” by Brian J. Arnold and “Corporate Governance and the Duties of Company Directors” by Simon M. F. Cave. Her practical experience, combined with a deep understanding of the legal and financial aspects of bvs, makes her a trusted authority in the field.