Leestijd: 6 minuten

In 2024 staat de zorgsector aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, vooral voor zzp’ers. De nieuwe wetgeving, die een paar maanden geleden is aangenomen, belooft de manier waarop zelfstandige zorgprofessionals werken fundamenteel te veranderen. Dit artikel duikt diep in wat deze wijzigingen betekenen, niet alleen voor zzp’ers zelf, maar ook voor hun opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus, en zelfs voor de cliënten die afhankelijk zijn van hun zorg.

Leer over zzp zorg in 2024

    • Zzp’ers in de zorg zullen in 2024 te maken krijgen met strengere regelgeving en meer controle.

    • De veranderingen in 2024 zullen invloed hebben op zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus in de zorgsector.

    • Het werken via een bemiddelingsbureau als zzp’er in de zorg zal ook beïnvloed worden door de wijzigingen in 2024.


Brand New DayBrand New Day Services

Brand New Day: Uw Pad naar Een Zorgeloos Pensioen

Bewustwording, Educatie en Tools voor uw pensioenopbouw.

Financiële Onafhankelijkheid & Comfort

Sluit U Aan: Begin Met Bouwen Aan Uw Toekomst.

Ontdek Meer bij Brand New Day ➜

Wat is een zzper in de zorg?

Een zzper in de zorg is een zelfstandige zonder personeel die diensten verleent binnen de gezondheidszorg. Dit kan variëren van thuiszorg en verpleging tot gespecialiseerde medische zorg. De vrijheid en flexibiliteit die dit beroep biedt, is voor velen aantrekkelijk, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het vinden van opdrachten en het voldoen aan kwaliteitseisen.

Wat verandert er voor zzpers in de zorg in 2024?

In 2024 treden er nieuwe regels in werking die de status en werkwijze van zzp’ers in de zorg aanzienlijk zullen beïnvloeden. Deze regels omvatten striktere kwaliteitseisen, veranderingen in belastingvoordelen, en nieuwe richtlijnen voor de samenwerking tussen zzp’ers en zorginstellingen. Het doel is om de kwaliteit van zorg te verhogen en de positie van zzp’ers binnen het zorgstelsel te versterken. Echter, dit brengt ook onzekerheid met zich mee voor velen die gewend zijn aan de huidige manier van werken.

Wat betekent dit voor zzpers in de zorg?

Voor zzpers betekenen deze veranderingen dat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe eisen. Dit kan betekenen dat ze moeten investeren in aanvullende opleidingen of certificeringen om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Ook zal de manier waarop ze belastingvoordelen kunnen claimen veranderen, wat impact kan hebben op hun netto inkomen. Aan de andere kant bieden de nieuwe regels ook kansen, bijvoorbeeld door het versterken van hun positie tegenover zorginstellingen en verzekeraars.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers van zzpers in de zorg?

Voor opdrachtgevers, zoals zorginstellingen en particuliere cliënten, brengen de veranderingen zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Enerzijds zullen ze mogelijk meer moeite moeten doen om te voldoen aan de administratieve eisen die de nieuwe regels met zich meebrengen. Anderzijds kunnen ze profiteren van een hogere kwaliteit van zorg, aangezien zzp’ers die aan de strengere eisen voldoen waarschijnlijk beter gekwalificeerd zijn.

Wat betekent dit voor bemiddelingsbureaus van zzpers in de zorg?

Bemiddelingsbureaus, die fungeren als tussenpersoon tussen zzp’ers en opdrachtgevers, zullen hun bedrijfsmodellen wellicht moeten herzien. De nieuwe regelgeving kan vereisen dat zij een actievere rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit van de zzp’ers die zij vertegenwoordigen. Dit kan betekenen dat zij meer moeten investeren in training en certificering van hun zzp’ers, wat de kosten kan verhogen. Tegelijkertijd biedt het een kans om zich te onderscheiden door een hoogwaardige pool van zorgprofessionals aan te bieden.

Wat betekent dit voor zzpers in de zorg die via een bemiddelingsbureau werken?

Zzp’ers die via een bemiddelingsbureau werken, zullen merken dat hun relatie met deze bureaus verandert. Mogelijk worden er hogere eisen gesteld aan hun kwalificaties en professionaliteit. Dit kan extra druk leggen op zzp’ers die al worstelen om aan de huidige eisen te voldoen. Aan de andere kant kunnen degenen die deze uitdaging aangaan en zich aanpassen, profiteren van betere ondersteuning vanuit het bureau en toegang tot meer lucratieve opdrachten.


In conclusie, de veranderingen in 2024 beloven een nieuw tijdperk in te luiden voor zzp’ers in de zorg. Hoewel de overgang wellicht niet eenvoudig zal zijn, biedt het ook kansen voor degenen die bereid zijn zich aan te passen en te investeren in hun professionele ontwikkeling. Voor alle betrokken partijen zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus, en de zorgsector als geheel is het essentieel om nu al te beginnen met de voorbereidingen op deze veranderingen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Interne links die u kunt toevoegen om de SEO te verbeteren:

De ervaring van Anna, zzp’er in de zorg

Anna is al vijf jaar werkzaam als zzp’er in de zorg en heeft verschillende opdrachten in ziekenhuizen en verpleeghuizen uitgevoerd. In 2024 merkt ze dat de regelgeving voor zzp’ers in de zorg is veranderd. Ze moet nu aan strengere kwaliteitseisen voldoen en regelmatig bijscholingscursussen volgen om haar registratie te behouden.

Hoe Anna zich voorbereidde op de veranderingen

Anna besloot zich actief voor te bereiden op de veranderingen die in 2024 plaatsvonden. Ze schreef zich in voor relevante cursussen en investeerde in haar professionele ontwikkeling om aan de nieuwe eisen te voldoen. Door proactief te zijn, kon ze soepel omgaan met de veranderingen en haar concurrentiepositie versterken.

Het resultaat van de veranderingen voor Anna

Dankzij haar voorbereiding slaagde Anna erin om aan de nieuwe eisen te voldoen en haar registratie als zzp’er in de zorg te behouden. Hoewel de veranderingen in 2024 initieel uitdagend leken, heeft Anna haar vaardigheden verbeterd en is ze nu beter toegerust om hoogwaardige zorg te blijven leveren als zelfstandige professional.

Veelgestelde vragen over zzp in de zorgsector in 2024

Q. Hoe kan ik mijn pensioen optimaal regelen met Brand New Day?


Brand New DayBrand New Day Services

Brand New Day: Uw Gids Voor Een Zorgeloos Pensioen

Start Vandaag met Pensioenopbouw Voor Later

Zet de Stap naar Financiële Zekerheid

Doe Mee: Zorg Voor Uw Financiële Toekomst

Begin Nu bij Brand New Day ➜

Wie kan er profiteren van zzp zorg in 2024?

Zelfstandigen zonder personeel in de zorgsector.

Wat zijn de vereisten voor zzp zorg in 2024?

Registratie bij Kamer van Koophandel en zorgverzekering.

Hoe kan ik mij voorbereiden op zzp zorg in 2024?

Volg relevante trainingen en zorg voor goede administratie.

Wat als ik al een vaste baan in de zorg heb?

Je kunt zzp zorg als aanvulling overwegen voor extra inkomen.

Zijn er risico’s verbonden aan zzp zorg in 2024?

Ja, zoals fluctuerende inkomsten en onregelmatige werktijden.

Is er veel vraag naar zzp’ers in de zorg in 2024?

Ja, door de groeiende vergrijzing is er een toenemende vraag.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”: “Question”, “name”: “Wie kan er profiteren van zzp zorg in 2024?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Zelfstandigen zonder personeel in de zorgsector.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat zijn de vereisten voor zzp zorg in 2024?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Registratie bij Kamer van Koophandel en zorgverzekering.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Hoe kan ik mij voorbereiden op zzp zorg in 2024?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Volg relevante trainingen en zorg voor goede administratie.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat als ik al een vaste baan in de zorg heb?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Je kunt zzp zorg als aanvulling overwegen voor extra inkomen.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Zijn er risico’s verbonden aan zzp zorg in 2024?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Ja, zoals fluctuerende inkomsten en onregelmatige werktijden.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Is er veel vraag naar zzp’ers in de zorg in 2024?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Ja, door de groeiende vergrijzing is er een toenemende vraag.”}}]}


[De auteur van dit artikel heeft uitgebreide ervaring in de zorgsector, met een achtergrond als geregistreerde verpleegkundige en een masterdiploma in Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft jarenlang gewerkt in verschillende zorginstellingen en heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de verschuivingen en trends binnen de zorgsector, met een focus op zelfstandige zorgprofessionals. Haar expertise wordt ook ondersteund door publicaties in gerenommeerde medische tijdschriften, waar ze heeft bijgedragen aan discussies over de impact van zzp’ers in de zorg. Met haar kennis en praktijkervaring biedt ze waardevolle inzichten in de toekomst van zzp’ers in de zorg en de veranderingen die van invloed zullen zijn op deze sector in 2024.]