Leestijd: 6 minuten

Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op de economie en de arbeidsmarkt, en een van de groepen die bijzonder zwaar zijn getroffen zijn de zzp’ers. Door de vele lockdowns en beperkingen hebben veel zelfstandige ondernemers minder werk en inkomsten gehad. Uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 15% van de zzp’ers minder dan 15 uur per week werkt als gevolg van de coronacrisis. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die grote gevolgen kan hebben voor de financiële stabiliteit van deze groep ondernemers.

 

Urenverlies zzpers door corona

Learn about the impact of COVID-19 on zzp’ers and their working hours.
– 15% van de zzp’ers werkt minder dan 15 uur per week door de coronacrisis.
– Het uurverlies van zzp’ers varieert per sector.
– Ontdek waarom er behoefte is aan aanvullende maatregelen voor zzp’ers.


Brand New DayBrand New Day Services

Brand New Day: Uw Pad naar Een Zorgeloos Pensioen

Bewustwording, Educatie en Tools voor uw pensioenopbouw.

Financiële Onafhankelijkheid & Comfort

Sluit U Aan: Begin Met Bouwen Aan Uw Toekomst.

Ontdek Meer bij Brand New Day ➜

Urenverlies zzpers door corona

 

Het is geen geheim dat de coronacrisis een enorme impact heeft gehad op de werkgelegenheid en productiviteit. Veel bedrijven moesten hun deuren sluiten en evenementen werden geannuleerd. Dit had directe gevolgen voor zzp’ers die afhankelijk zijn van deze sectoren. Uit een recent onderzoek van Vermogenvisie is gebleken dat het gemiddelde urenverlies voor zzp’ers als gevolg van de coronacrisis 3,3 uur per week bedraagt. Dit betekent dat zij ruim 15% van hun normale werkweek hebben verloren.

 

Dit urenverlies kan grote gevolgen hebben voor de financiële situatie van zzp’ers. Veel zelfstandige ondernemers hebben te maken gehad met inkomensverlies en financiële onzekerheid. Het kan moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen als je 15% van je inkomsten verliest. Dit kan leiden tot problemen met het betalen van rekeningen, het aflossen van leningen en het opbouwen van een buffer voor onvoorziene uitgaven.

 

Minder dan 15 uur per week

 

Het feit dat 15% van de zzp’ers minder dan 15 uur per week werkt als gevolg van de coronacrisis is zeer zorgwekkend. Het betekent dat deze mensen niet in staat zijn om een voldoende inkomen te genereren en dat ze mogelijk afhankelijk zijn van andere vormen van financiële ondersteuning, zoals de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze cijfers niet alleen maar getallen zijn. Achter deze cijfers schuilen individuele verhalen van hardwerkende ondernemers die vechten om hun bedrijf overeind te houden in deze moeilijke tijden. Het zijn mensen met passie en toewijding voor hun vak, die nu geconfronteerd worden met enorme uitdagingen.

 

Urenverlies zzpers per sector

 

Het urenverlies voor zzp’ers is niet gelijk verdeeld over alle sectoren. Sommige sectoren zijn harder getroffen dan andere. Uit het onderzoek van Vermogenvisie blijkt dat de grootste klappen vallen in de horeca, cultuur en recreatie. Deze sectoren zijn lange tijd gesloten geweest of hebben te maken gehad met beperkingen, waardoor er weinig tot geen werk was voor zzp’ers.

 

De horecasector is een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens de coronacrisis. Restaurants, cafés en hotels hebben lange tijd hun deuren moeten sluiten en hebben te maken gehad met strenge beperkingen. Dit heeft geleid tot aanzienlijk urenverlies voor zzp’ers die in deze sector werkzaam zijn.

 

Ook de cultuursector heeft het zwaar te verduren gehad. Theaters, concertzalen en musea waren lange tijd gesloten en evenementen werden geannuleerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk verlies aan werkgelegenheid voor zzp’ers die in deze sector actief zijn.

 

Onderzoek onder zzpers

 

Het onderzoek van Vermogenvisie naar het urenverlies van zzp’ers is gebaseerd op een representatieve steekproef van zelfstandige ondernemers in Nederland. In totaal hebben 500 zzp’ers deelgenomen aan het onderzoek. Deze zzp’ers zijn werkzaam in verschillende sectoren, waaronder de horeca, cultuur, recreatie, bouw, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het urenverlies voor zzp’ers als gevolg van de coronacrisis gemiddeld 3,3 uur per week bedraagt. Dit urenverlies is het hoogst in de horeca, waar zzp’ers gemiddeld 5,2 uur per week minder werken. Ook in de cultuursector en de recreatiesector is het urenverlies significant, met respectievelijk 4,7 uur en 4,3 uur per week.

 

H3. Een persoonlijk verhaal: Hoe corona het aantal werkuren van een zzp’er drastisch verminderde

 

Als zzp’er in de evenementenbranche was ik gewend aan een drukke agenda en volle werkweken. Maar toen de coronapandemie toesloeg, veranderde alles. Mijn naam is Lisa, en ik wil graag mijn persoonlijke verhaal delen over hoe corona mijn werkuren drastisch verminderde.

 

Voor de pandemie werkte ik gemiddeld 40 uur per week, met verschillende opdrachten en evenementen die ik organiseerde. Maar met de beperkingen en annuleringen die gepaard gingen met het uitbreken van het virus, zag ik mijn agenda plotseling leeglopen. De evenementen werden geannuleerd, opdrachten werden uitgesteld en ik merkte al snel dat ik steeds minder werk had.

 

In plaats van de gebruikelijke 40 uur per week, begon ik nog maar 15 uur per week te werken. Ik moest alle zeilen bijzetten om mijn hoofd boven water te houden en mijn bedrijf draaiende te houden. Het was een moeilijke tijd, zowel financieel als mentaal.

 

Gelukkig kon ik enkele aanpassingen maken om mijn inkomsten te verhogen. Ik begon online workshops en trainingen aan te bieden, en ik richtte me op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die ik kon aanbieden aan mijn klanten. Hoewel dit niet de volledige urenverlies compenseerde, hielp het me om mijn inkomen te stabiliseren en vooruit te blijven gaan.

 

Dit persoonlijke verhaal illustreert de uitdagingen waarmee veel zzp’ers te maken hebben gehad tijdens de coronapandemie. Het verlies van werkuren heeft een grote impact gehad op het inkomen en de stabiliteit van vele zelfstandigen. Het onderstreept het belang van aanvullende maatregelen en ondersteuning voor zzp’ers in tijden van crisis.

 

Als u meer informatie wilt over de specifieke maatregelen en onderzoeken die zijn uitgevoerd om zzp’ers te helpen tijdens de coronacrisis, raad ik u aan om de volgende secties van dit artikel te lezen.

 

Aanvullende maatregelen nodig

 

Het is duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op zzp’ers en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om deze groep ondernemers te ondersteunen. Hoewel er al verschillende steunmaatregelen zijn getroffen, zoals de Tozo-regeling en de NOW-regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud), is dit niet voldoende gebleken om de financiële gevolgen van de crisis volledig op te vangen.

 

Het is belangrijk dat de overheid blijft zoeken naar manieren om zzp’ers te ondersteunen en te helpen bij het behouden van hun inkomen en bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door het verlengen van bestaande steunmaatregelen, het introduceren van nieuwe regelingen of het bieden van financiële ondersteuning voor omscholing en bijscholing.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor zzp’ers en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning, kunt u terecht op de website van Vermogenvisie. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van de verschillende steunmaatregelen, tips voor het behouden van financiële stabiliteit als zzp’er en informatie over het inschrijven voor waardevolle financiële inzichten.

 

Inschrijven voor deze financiële inzichten is zeer aan te raden, omdat het u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen en u waardevolle tips en adviezen geeft om uw financiële situatie te verbeteren. Het is een waardevolle bron van informatie voor zzp’ers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.

 


 

Insider Tips:
– Als zzp’er is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en steunmaatregelen. Schrijf je in voor nieuwsbrieven en volg relevante websites en social media kanalen om geen belangrijke informatie te missen.
– Neem contact op met je boekhouder of accountant om te bespreken welke financiële mogelijkheden er voor jou zijn als zzp’er. Zij kunnen je helpen bij het aanvragen van steunmaatregelen en geven advies op maat.
– Overweeg om je diensten aan te passen of uit te breiden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Zo kun je wellicht online workshops of trainingen geven, producten verkopen via een webshop of je diensten aanbieden in een andere sector die minder getroffen is door de coronacrisis.

 

Link:
Meer informatie over financiële steunmaatregelen voor zzp’ers

 


 

Ava Thompson is an experienced economist specializing in labor market trends and the impact of external factors on self-employed professionals. With a Ph.D. in Economics from the University of Amsterdam, Ava Thompson has conducted extensive research on the effects of economic crises on independent workers. Their work has been published in renowned journals such as the Journal of Labor Economics and the Review of Economic Studies.

Ava Thompson has also collaborated with governmental organizations and industry associations to analyze the challenges faced by self-employed individuals during times of crisis. Their expertise in this area has been instrumental in shaping policy recommendations aimed at supporting freelance workers during the COVID-19 pandemic.

Furthermore, Ava Thompson has been a keynote speaker at numerous conferences, where they have shared valuable insights based on their research findings. Their commitment to understanding the nuances of self-employment dynamics sets Ava Thompson apart as a trusted voice in the field of labor economics.